„Człowiek uczy się przez całe życie”

Dominika Machnacka

Cały czas pogłębiamy wiedzę zawodową, która również pozwoli na lepsze ukierunkowanie pracy i szkolenie naszej młodzieży.

Trenerka Dominika w ostatnim czasie uczestniczyła w serii szkoleń na temat anatomii palpacyjnej. Celem kursu anatomii palpacyjnej jest nabycie praktycznych i klinicznych umiejętności świadomej palpacji struktur anatomicznych ciała ludzkiego. Zdobyta wiedza i umiejętności w trakcie szkolenia mają być bazą do dalszej nauki różnych metod i technik leczenia.

Share: